Vervoer bij evenementen en locaties

Bezoekers komen altijd op diverse manieren naar uw evenement of locatie. In de meeste gevallen heeft de auto hiervan het grootste aandeel. Het kan om diverse redenen nodig of gewenst zijn om te zoeken naar alternatieve vormen van vervoer.

Het kan bijvoorbeeld in de evenement-vergunning worden genoemd dat de evenementorganisator moet proberen om een bepaald percentage van zijn bezoekers per openbaar vervoer te laten komen. Ook een (dreigend) tekort aan parkeerruimte kan reden zijn om aandacht te besteden aan alternatieve vervoerswijzen.

In een vervoersplan worden dergelijke redenen geïnventariseerd. Vervolgens worden de diverse mogelijkheden geanalyseerd en kan op basis van bepaalde gegevens (zoals historische data of ervaringscijfers) de haalbaarheid van de alternatieven worden bepaald.

Quivium kan dit aspect van mobiliteit inpassen in het mobiliteitsplan. Naast de verkeerszaken wordt dan ook rekening gehouden met andere vormen van vervoer, zoals een pendeldienst. Indien mogelijk wordt het vervoersplan zodanig in het mobiliteitsplan geïntegreerd dat de vertraging voor het collectieve of openbare vervoer nihil is. Een goede afstemming van verkeer en vervoer levert dan voor bezoeker en organisator het beste resultaat.

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems